Velkommen

Jeg tilbyder terapi, krisehjælp, og afklarende samtaler i forhold til problemstillinger af forskellig karakter.Jeg lægger vægt på at skabe en varm og tillidsvækkende atmosfære med nærvær og omsorgsfuld opmærksomhed. Jeg arbejder ud fra regler om etik og tavshedspligt.

Jeg tilbyder individuel terapi, men også parterapi og supervision og har desuden mulighed for at videreudvikle den psykologiske behandling i en gruppe med fokus på personlig udvikling, meditation og drømmearbejde.

Profil

_imageJeg er uddannet fra Århus Universitet i 1985. Jeg har undervist på Socialpædagogisk Seminarium i Århus og VUC Bornholm og var ansat som Amtspsykolog i det tidligere Bornholms Amt fra 1991 -1996, hvor jeg opnåede et alsidigt grundlag for mit videre arbejde.

Fra 1995 til 2018 har jeg haft privat praksis med overenskomst med sygesikringen i Rønne på Bornholm. Fra juni 2018 har jeg privat praksis i Psykologhuset, Helsingørsgade 7, 2. sal i Hillerød, hvor jeg har overenskomst med sygesikringen.

Jeg er vant til at samarbejde med forsikringsselskaber, offentlige myndigheder og institutioner.

Terapi

_terapiI min terapi lægger jeg vægt på at den er indsigtsgivende og forståelsesfremmende med respekt for den enkeltes integritet og formåen. Samtalen kan tage sit udgangspunkt i en aktuel livskrise eller den kan udspringe af en konkret begivenhed eller hændelse som er problemskabende eller hæmmende for den personlige frihed og udvikling.

Den personlige udvikling, hvor forståelse og anerkendelse af egne ressourcer og muligheder synliggøres og fremmes, er for mig et grundlæggende element i den terapeutiske proces og behandling.

Den terapeutiske samtale skaber det personlige fundament for at styrke selvværd, udvikle egne eller nye kompetencer og tro på sig selv.

Parterapi

_parHvordan kan man blive bedre til at lytte og forstå hinanden? Hvad bringer jeg med i forholdet som er medvirkende årsag til de problemer der udspiller sig? I parforholdsrelationen er vi i særdeleshed udfordret.

Samtidig er det også den relation hvor vi har mulighed for at opnå større indsigt i os selv. Kommunikation spiller en væsentlig rolle i et parforhold og en mangelfuld eller svigtende kommunikation er som oftest årsag til de problemer, der skabes i parforholdet.

Parterapi er en mulighed for at se dig selv og din partner i et mere klart lys og få indsigt og klarhed i de ofte vanskelige konflikter der udspiller sig i den tætte relation.

Grupper

_gruppeI en fortravlet og stresset hverdag glemmer vi ofte stilheden og eftertanken. Vi lever i et moderne samfund hvor vi er meget på og hvor vi let lader os forlede af alle de tilbud vi oversvømmes af.

Jeg tilbyder muligheden for dybere selvforståelse i mindre grupper, der sikrer en tæt personlig vejledning i en tryg og overskuelig atmosfære. Vi arbejder med drømme og meditation, der kan bringe os tættere på stilheden og fremme en frugtbar selvreflektion.

 

Supervision

Supervision tilbydes til f.eks. plejefamilier, selvstændige erhvervsdrivende eller andre med behov for professionel sparring.

Målgrupper

Jeg arbejder med mennesker der har følgende problemstillinger:

 • Angst
 • Depression
 • Kriser
 • Stress og udbrændthed
 • Familie- og parforholdsproblemer
 • Selvværds- og identitetsproblemer
 • Sorg
 • Psykosomatiske lidelser
 • Incest
 • Skilsmisse
 • Relationsproblemer

 

Tilskud fra sygesikringen gives via lægen til følgende områder, og giver mulighed for 12 samtaler hos psykolog.
Du kan få en genhenvisning på kategori 10 samt 11 og dermed få tilskud til 24 samtaler:

 • Røveri-, volds og voldtægtsofre
 • Trafik og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle
 • Personer med let til moderat depression fra 18. år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

 

Såfremt der måtte ønskes yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte mig på:
Tlf.: 30 69 69 47 eller på mail: bs@benthestaehr.dk

_arrowPsykologisk Klinik
Benthe Stæhr Aut. Klinisk psykolog
Helsingørsgade 7, 2. sal
3400 Hillerød.
Tlf. 30 69 69 47

Telefontid: mandag-torsdag kl 12.00-12.30.
Derudover er der telefonsvarer på, som aflyttes regelmæssigt.
E-mail